top of page

PAM: LICENCOVANí experti

 

Private Asset Manager - PAM (česky též privátní  správce majetku) je erudovaný, vzdělaný a examinovaný odborník s platnou licencí Národní banky příslušné země EU, který je oprávněn informovat občany daného státu o možnostech využívat zajišťovacích řešení poskytovatelů z oblasti Evropské unie i jiného zahraničí, poskytovat oficiální odborné poradenství a sjednávat příslušné produkty s legální závazností. PAM působí v teritoriu EU jako samostatně registrovaný podnikatel, který své služby poskytuje většinou jako vázaný zástupce konkrétní investičně-finanční společnosti dozorované Národní bankou.

PAM nezávazně informuje zájemce o dostupných řešeních, jejich podstatě, rizicích a všech zákonných aspektech. V případě zájmu o využití předloženého řešení se stává soukromým poradcem daného klienta pro dobu trvání obchodného vztahu, se všemi zákonem danými povinnostmi.

 

Projekt PRO-FUTURE-LIFE využívá produkty a experty společnosti PHOENIX INVESTOR, s.r.o. (PXI) s působností pro Českou, Slovenskou a Rakouskou republiku. Licenční oprávnění pro danou jurisdikci předloží dedikovaný PAM na vyžádání při osobním jednání.

Klientsko-poradenský a obchodní vztah vzniká výhradně mezi vázaným poradcem PXI a koncovým klientem - majitelem zajišťovacího řešení (napřímo a bez prostředníků). Ani sportovní klub ani projekt PRO-FUTURE-LIFE (YM) nenesou žádnou zodpovědnost ani neposkytují žádné investiční doporučení, informace ani poradenství. Smluvní vztah s PXI

je definován jako marketingové poradenství, resp. obchodní zprostředkování.

 

O přidělení PAM danému spolupracujícímu partnerovi rozhoduje společnost PXI.   

 
bottom of page