top of page

NIKDY NEJSI DOST MLADÝ ANI STARÝ NA (REKREAČNÍ) SPORT.
ANI NA
ZAJIŠŤOVACÍ ŘEŠENÍ

 

Stejně jako tvému klubu, i nám jde o to, aby každý aktivní člověk naplnil svůj potenciál naplno. Ve sportu i v jiných oblastech života. A i když víme, že o zajištění světlé budoucnosti se v posledních letech začínají učit i malé děti ve školách, přeci jen vidíme, že v naší zemi má zajišťovací řešení, vícegenerační rentu a dostatečné nefinanční zdroje v bezpečném zahraničí vybudované jen menšina rodin a jen pár prozřetelných jedinců (a někteří bystří sportovci, včetně těch profesionálních). V tom mají subjekty ze západu Evropy i zámoří ještě poměrně velký náskok...

A přitom se nejedná o nijak tajné nebo neznámé informace. Jednotliví PAMs je v Evropě šíří již déle než 15 let a mnozí sportovci, podnikatelé, rodiny i jednotlivci z nich dlouhodobě profitují již dlouhou dobu v v ČR. Možná z nich zanedlouho budeš financovat i ty své sportovní, studijní nebo i jiné aktivity. Nebo (pra)rodiče ve tvém okolí budoucnost svých dětí či vnuků. Tato řešení jsou několikaúrovňová a vícegenerační. Vše ti ochotně sdělí tvůj PAM (Private Asset Manager). Na půdě tvého klubu.     

 
 
 

INFORMACE MAJÍ CENU zlata...

 

Podstatou edukačního projektu PRO-FUTURE-LIFE je vzájemně podpůrná a výhodná spolupráce PAM, společnosti PXI a člena sportovního celku, a to pod smluvně podchycenou kuratelou vedení spolupracujícího partnerského sportovního oddílu. Je to jednoduché - sportovní oddíl centrálně poskytne svým členům informace o možnosti kontaktovat v dohodnutém termínu na půdě oddílu dedikovaného PAM, který nezávazně (a bez nároku na honorář) během krátké osobní nebo virtuální schůzky poskytne členovi základní informace o možnosti využít zahraniční zajišťovací produkty (s plnou legální licencí pro ČR a EU), přizpůsobené dle jeho věku, situace a dalších jeho záměrů. V případě následného zájmu člena o využití některého z prezentovaných klientského řešení mu je ze strany PAM předložena individualizovaná kalkulace pro vstup do konkrétního investičně-zajišťovacího produktu. Oddíl v takovém případě profituje ze spolupráce dlouhodobou smluvní odměnou, kterou může ihned využít pro rozvoj své činnosti (a samozřejmě i péče o aktivní mládež).      

Věříme, že se díky projektu PRO-FUTURE-LIFE tyto cenné informace od PAM brzy dostanou

i k tobě, aby z prezentovaných moderních zajišťovacích produktů mohlo i ve Východní Evropě benefitovat více a více mladých i odrostlejších sportovců i jejich rodinných příslušníků.

 

Začněme dnes! Vyžádej si nezávaznou schůzku se svým PAM - kontaktuj sekretariát svého klubu.

 
 
 
 
bottom of page